BlaBla RLZ
BlaBla i Rafał Belke (naczelny ACS-u)
na stoisku
Przyglądam się możliwościom rozbudowanych Amig, co natchnęło mnie do rozbudowy własnej Amigi